Assistens Kirkegården - tur i tusmørket- 14/8

Assistens Kirkegård

Mandag 14. august 2017
Mødetid kl. 20.00

Varighed 2 timer

Mødested
Assistens Kirkegård
Kapelvej 4, 2200 København N

Pris 50 kr. - for omvisning.
Gratis - for Plusmedlemskab - læs mere
30 kr. - for vin, cola, chips m.v. - til pause undervejs på turen - frivillig.
Betaling kontant ved fremmøde.

Tusmørketur
Assistens Kirkegården har mange besøgende turister og borgere i dagtimerne. Med mørket sænker tænder mange familier og venner lys på de afdødes grave. Det giver en helt hyggelig stemning.
Tur gennem tusmørket på kirkegården.
Gribende fortællinger om de kendte kulturpersoner som ligger begravet på Assistens Kirkegård.


I det "middelalderlige København" lå der 6 kirker, der hver havde en kirkegård. Der kom pestepidemier og kirkgårdene blev overfyldte.
Derfor anlagde man en "assistens-kirkegård" dvs. en "hjælpekirkegård" på markerne udenfor byen.
Først blev fattiglemmer begravet her og ind i 1800-tallet dannede det mode at kulturpersoner og det bedre borgerskab blev begravet "Her ude på landet", som det var dengang.
Berømte billedhuggere skabte flotte grav monumenter, som vi kan opleve i nutiden.
Martin A. Hanse skrev: "Måtte Nørrebro tælle side døde med, vil det være landets mest åndelige centrum".

Vi tager tråden op og "besøger" gravsteder for bl.a H.C. Andersen, Friedrich Kuhlau, Peter Faber, Dan Turell, Hans Scherfig, Ebbe Kløverdal Reich, Thomas Koppel, Michael Strunge, Natasja Saad, Regnbuegravstedet, Hjemløses gravsted og flere.
Turen belyser kirkegårdens historie og de kendte mennesker som ligger begravet her.
Assistens Kirkegården er også et grønt åndehul for borgerne på Nørrebro.
Det er tilladt at solbade, kondiløbe, lufte hund m.v.
Det nye Metro Cityring tager en bid af kirkegården ved Nørrebros Runddel.


Assistens Kirkegård


Hans Scherfig ville være anonym
men fik en skildpadde
hjemme fra baghavenHør utrolige historier om
Søren KierkegaardDan Turell med flasker,
pen, papir og meget mere
Gravsted for Natasja SaadUdsolgt

Nyhedsbrev
Modtag sidste nyt